Mayo 2019

Caso: Muller de 44 anos sen antecedentes de interés que acude a urxencias, porque dende fai 3 días presenta cefalea holocraneal de características opresivas con fotofobia, edema no párpado do ollo dereito, con epidosio de febrícula (37.8º) e tiritona. Durante a súa estncia en urxencias realízase TC craneal sen contraste e Punción lumbar, que descartan un foco séptico intracraneal e intepretan o cadro como unha infección de partes brandas, polo que inician tratamento con amoxicilina/clavulánico, pero a doente non mellora polo que acude de novo.

Na exploración chama a atención proptose do mesmo ollo, quemose conxuntival con hiperemia e tortuosidade dos vasos conxuntivais e epiesclerais (en sacacorchos). Na auscultación temporal apréciase un sopro.

Cal é o diagnóstico máis probable?

Solución:

FÍSTULA CARÓTIDO CAVERNOSA