Febrero 2019

Caso: Durante unha garda chega a urxencias un home de 42 anos, con tos, rinorrea e odinofaxia con febre de 40ºC, na sala de urxencias fáiselle unha analítica de rutina e un ECG (ver imaxe con fiebre), o residente que ve o paciente, pauta antitérmicos e avisa o adxunto correspondente despois de ver o ECG. Cando chega o adxunto, o paciente, está mellor sintomáticamente e repítelle o ECG (ver imaxe sen fiebre).

Cal sería o diagnóstico electrocardiográfico máis probable?

Solución: SÍNDROME DE BRUGADA