Enero 2020

 

Caso: Muller de 41 anos que acude a urxencias por cefalea, 5 días antes presentou caída casual sobre sacro. ó día seguimente presenta cefalea occipital que irradia a frontal de características opresivas, que empeora coa bipedestación e mellora coa sedestación. Ingresa con unha sospeita diagnóstica e solicítase RMN de neuroeixo que a informan do seguinte xeito: mínimo descenso de amígdalas cerebelosas (2mm) a través do furado occipital. Mínimo descenso de protuberancia. Ingurxitación vascular de plexo epidural anterior cervical. Mínimo realce menínxeo en convexidade cerebral.

Cal é a sospeita diagnóstico coa que se ingresou e cal é a súa causa máis probable?

Solución:

HIPOTENSIÓN LICOURAL POR FÍSTULA DE LCR TRAUMÁTICA