Enero 2019

Caso: Muller de 22 anos vista en consultas de medicina interna, con historia previa de cefaleas dende a infancia, pero que dende fai 2 meses presenta aumento de frecuencia, intensidade e refire que a dor non é «coma sempre», senón que esta sensación on é opresiva senon como «correntes» e moito máis intensa con afectación de hemicara.

Exploración física e analíticas rutinarias normais.
Ante esta clínica solicito RMN cerebral cos seguintes achados (IMAXE).

Con estes datos, cal é o diagnóstico?

Solución: Arnold Chiari