InicioCasos del MesDiciembre 2019

Diciembre 2019

Caso: Home de 69 anos, que acude a urxencias por presentar episodio sincopal.
Como antecedentes é fumador, hipertenso e dislipémico, con episodio de taquicardía ventricular ablaccionada.
A exploración física chama a atención taquipnea e auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado.
Ten un hemograma, bioquímica e radiografía de tórax sen alteracións relevantes, con unha gasometría arterial pH 7.45; pCo2 34; pO2 61 e un ECG que se adxunta.

Con estas alteracións no ECG cal sería o diagnóstico máis característico?

Caso cedido por Dr Fernández Castro

Solución:

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR