CASO DEL MES / enero 2020

Muller de 41 anos que acude a urxencias por cefalea, 5 días antes presentou caída casual sobre sacro. ó día seguimente presenta cefalea occipital que irradia a frontal de características opresivas, que empeora coa bipedestación e mellora coa sedestación. Ingresa con unha sospeita diagnóstica e solicítase RMN de neuroeixo que a informan do seguinte xeito: mínimo descenso de amígdalas cerebelosas (2mm) a través do furado occipital. Mínimo descenso de protuberancia. Ingurxitación vascular de plexo epidural anterior cervical. Mínimo realce menínxeo en convexidade cerebral.

Cal é a sospeita diagnóstico coa que se ingresou e cal é a súa causa máis probable?


GANADORES

Mateo
HUG
23/01/2020

Antía Figueira
USC 3º Medicina
01/02/2020

Paula Barragán Maside
USC Facultad de Medicina. Bases de la enfermedad
03/02/2020

Manuel Barreira Bascoy
Inspeccion Medica
26/01/2020

Luis Melián
USC
27/01/2020