CASO DEL MES / mayo 2019

Muller de 44 anos sen antecedentes de interés que acude a urxencias, porque dende fai 3 días presenta cefalea holocraneal de características opresivas con fotofobia, edema no párpado do ollo dereito, con epidosio de febrícula (37.8º) e tiritona. Durante a súa estncia en urxencias realízase TC craneal sen contraste e Punción lumbar, que descartan un foco séptico intracraneal e intepretan o cadro como unha infección de partes brandas, polo que inician tratamento con amoxicilina/clavulánico, pero a doente non mellora polo que acude de novo.

Na exploración chama a atención proptose do mesmo ollo, quemose conxuntival con hiperemia e tortuosidade dos vasos conxuntivais e epiesclerais (en sacacorchos). Na auscultación temporal apréciase un sopro.

Cal é o diagnóstico máis probable?


GANADORES

Antía Figueira
USC 2º Medicina
13/05/2019

Antía Figueira
USC 2º Medicina
13/05/2019

Carmen Alonso
2º Medicina USC
13/05/2019

David
R2 Reuma CHUS
16/05/2019

Jorge Trebolle Banet
Medicina USC
27/05/2019

Marco Di Paolo
USC
13/05/2019

Manuel Barreira Bascoy
Centro Sanitario
15/05/2019

José Costa Carvalho
ULSAM - Viana do Castelo
14/05/2019

Fabio Di Paolo
MIR
14/05/2019