CASO DEL MES / febrero 2019

Durante unha garda chega a urxencias un home de 42 anos, con tos, rinorrea e odinofaxia con febre de 40ºC, na sala de urxencias fáiselle unha analítica de rutina e un ECG (ver imaxe con fiebre), o residente que ve o paciente, pauta antitérmicos e avisa o adxunto correspondente despois de ver o ECG. Cando chega o adxunto, o paciente, está mellor sintomáticamente e repítelle o ECG (ver imaxe sen fiebre).

Cal sería o diagnóstico electrocardiográfico máis probable?


GANADORES

Luis Melián Rodríguez
USC 3º Medicina
21/02/2019

Antía Figueira Gómez
Facultad de Medicina, 2º curso (USC)
24/02/2019

Pablo Pazos Lama
Usc Medicina 4°
26/02/2019

Antonio José Rego Sobrido
USC medicina 3º
26/02/2019

Emma Louro Fernández
Bases de la Enfermedad USC
27/02/2019

Pablo Rodríguez Alonso
USC
27/02/2019

Eva Sánchez Botana
4° Medicina USC
26/02/2019

David Fernández
Hospital Clinico Universitario de Santiago
14/02/2019

Joaquín Vila
USC
20/02/2019

Marta Pereira
ULSAM - Ponte de Lima
15/02/2019

José Costa Carvalho
ULSAM - Viana do Castelo
15/02/2019

Diego Pérez Ortiz
Grado de Medicina USC, 4.C
17/02/2019

Jorge Trebolle Banet
USC
26/02/2019