CASO DEL MES / octubre 2018

Caso clínico: Home de 70 anos, cardiópata con SAOS e HTP severa con derrame pericárdico crónico secundario a esta. Refire que dende fai 2 meses presenta plenitude gástrica, con sensación de saciedade precoz e aumento considerable do perímetro abdominal. Na exploración o abdome está distendido e timpánico á percusión, con matidez cambiante e sen datos de peritonismo
Ante esta situación ingrésase e faise un TC abdominal (ver vídeo) e un estudio endoncópico alto e baixo que resultan normais.
Cal sería o diagnóstico máis acertado?


GANADORES