CASO DEL MES / mayo 2018

Home de 80 anos con antecedentes de HTA e Enfermidade de Hodgkin en progresión e con tratamento activo con quimioterapia. Dende fai 2 días presenta febre con alteración do comportamento, e o día do ingreso crises tónico clónicas, motivo polo cal acude a urxencias.

En urxencias a analítica mostra leucocitose con neutrofilia, bioquímica de sangue e ouriños sen alteracións e radiografía de tórax sen achados significativos. TC craneal sen patoloxía intracraenal aguda. Ingresa en MIR onde se realiza unha punción lumbar obtendo un líquido con linfocitose e proteína altas con glicosa normal e cultivos negativos e deixamos unha mostra reservada. Tamén se fai unha RMN cerebral (ver imaxe 1 e 2). O doente continúa a presenta crises e deterioro de nivel de conciencia ata que acaba sendo éxitus.

¿Cal sería o teu diagnóstico e cal sería a proba que pedirías para confirmalo?


GANADORES

Fernando Vázquez Iglesias
USC
05/06/2018

David Fernández
-
16/05/2018

Javier Arantón Martínez
USC (3º Medicina)
30/05/2018