CASO DEL MES / abril 2018

Home de 70 anos exfumador, sen outros antecedentes de interese. Refire que dende fai 3 meses presenta síndrome xeral e tóxico, con sudoración nocturna, perda ponderal imporante de 5 a 10 kg no úlitmo mes, con astenia intensa que o vai conlevando ó encamamento. Non tiritona, non febre termometrada nin tiritona. Ademais refire que nos últimos 15 días antes do ingreso presenta dormecemento nas mans (como se levase un guante posto). Na exploración física chama a atención a postración do doente, e evidenciase a perda de sensibilidade nas dúas máns.

Ingresa en planta de Medicina Interna para estudio de síndrome xeral. Solicítase bioquímica con autoinmunidade, TC tóraco-abdominal e ENMG.

A analítica presenta función renal e hepática sen alteracións, Proteína C reactiva 15.78; VSG 111; Ferritina 649ng/mL; Haptoglobina 263ng/mL, Complemento C3: 158; Complemento C4:28; IgE: 887UI/mL; Factor reumatoide 268UI/mL; c-ANCA 0.3UI/mL; p-ANCA: 99UI/mL; ECA:36.59UI/L. Cociente albúmina/creatinina en ouriños 64.25mg/g.

TC torácico-abdominal: infiltrado pulmonar bilateral intersticio-alveolar con componente nodular, algún deles cavitado, sobretodo en lóbulos superiores e medio.

EMNG: Neuropatía focal dos dous nervios medianos a nivel de carpo de grao severo. Neuropatía focal dos dous nervios cubitais a nivel do carpo de grao leve.

Solicítase outra proba diagnóstica para completar diagnóstico e na espera da mesma, o doente presenta dor abdominal, anemización severa e dor abdominal. Ante a sospeita de sangrado intraabdominal realízase TC abdominal urxente (ver imaxe 1) e anxiografía para embolización de punto sangrante (imaxe 2).

Vendo os datos clínicos, analíticos e as imaxes; cal sería o diagnóstico que estableceríades?


GANADORES

Víctor Abreu Iglesias
Estudiante medicina 2° USC
16/04/2018

Emma Louro
Falcultad de Medicina USC
18/04/2018

Pablo Robledo
Usc alumno 2
20/04/2018

María Dagraza Pérez
Estudiante de 2º curso de Medicina, USC
20/04/2018

Antón Pérez Paz
USC Facultad de Medicina
20/04/2018

Laura Couce Barreiro
Medicina, USC, 2ºA4
20/04/2018

Pablo Rodríguez Alonso
Facultad de Medicina USC. 2ºD
21/04/2018

Ainoa Fanego Insua
Alumna de 2º de Medicina (USC)
21/04/2018

Sergio Antúnez Blasco Sergio Antúnez Blasco
Facultad de Medicina de Santiago, 2º curso
18/04/2018

ALFONSO RODRÍGUEZ ARMESTO
Estudiante Medicina USC (2ºD2)
23/04/2018

Manuel Sanz Correa
Alumno 2º Curso Medicina Grupo D3 USC
27/04/2018

Samuel García
USC Medicina 2ºB
27/04/2018

Marta Lago Garma
Facultad de Medicina USC
27/04/2018

Adriana
X
27/04/2018

Luis Melián Rodríguez
2ºC. Bases da Enfermidade. USC
11/04/2018

Eva Sánchez Botana
3 Medicina USC
13/04/2018

Antonio José Rego Sobrido
Medicina 2º
19/04/2018

Antía Ceide Cabado
Estudiante de medicina 2°A
20/04/2018

Lucia Adeva Contreras
Medicina usc
18/04/2018

Laura Álvarez Rodríguez
Estudiante de medicina en la USC
20/04/2018

Maria Concepcion Cabra Ankersmit
2°medicina
20/04/2018

Alba Casal García
Facultad de Medicina USC
20/04/2018

Silvia Dopazo Sotillo
Estudiante de Medicina USC 2ºB
22/04/2018

Lara Pulido
2º Medicina USC (Grupo D)
23/04/2018

Fernando Vázquez Iglesias
USC Medicina 2°D
28/04/2018

Alexis David Piazza Álvarez
Facultad de medicina usc
28/04/2018

Raquel Oubiña García
2º medicina USC
28/04/2018

Lucía Lastra Quintela
Estudiante de medicina
29/04/2018

Ana Vidal Díaz
2° Medicina USC
29/04/2018

Javier Fernández Pereira
USC - Estudiante Medicina 2ºB
29/04/2018

María Gosling Peñacoba
2º Medicina USC
26/04/2018

Luis Gomez Casal
USC - 2º curso
27/04/2018

Mirian González Novelle
Estudiante de medicina 2ºB
29/04/2018

Aida Martínez Álvarez
Segundo de Medicina.USC.
30/04/2018

Álex Ferreirós Laíño
Estudiante de 2º de medicina (USC)
30/04/2018

Raquel Mundi Romanillos
Estudiante 2°
30/04/2018

Florina-Valentina Medrea
2 medicina C USC
30/04/2018

Lucía Vila Rodríguez
Universidad de Santiago de Compostela
04/05/2018

Álvaro Villa
Estudiante 3°
13/04/2018

Raúl León Mateo
Estudiante - Facultad de Medicina de Santiago de Compostela
19/04/2018

Alba Castro Veiga
2° Medicina USC
21/04/2018

Xabier Lema Torre
2º Medicinna USC
21/04/2018

Mariña Ramos
2ºD Medicina USC
22/04/2018

Sabela Roca Paz
Medicina USC, 2º curso, grupo D1
24/04/2018

Nerea Lameiro Ruiz
Estudiante de Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela
27/04/2018

Carlos Gómez Martín
Estudiante 2ºB Medicina USC
28/04/2018

Adrián Castro Montenegro
USC
30/04/2018

Paula González Vázquez
Estudiante de medicina de segundo curso
30/04/2018

Tania Pérez López
USC Medicina
30/04/2018

Jenifer Vera
USC 2D
01/05/2018

Adriana Martínez Vinhas
Alumna Medicina USC
04/05/2018

Alba Rodríguez Fernández
2°D Medicina USC
30/04/2018

SARA PEÑA PEREZ
Facultad de Medicina USC
29/04/2018

Juan José Vázquez Castro
2º Medicina Usc
30/04/2018

Miguel López Barbeito
2º Medicina USC
02/05/2018