CASO DEL MES / noviembre 2017

Muller de 51 anos con cirrose hepática enólica CHILD C con encefalopatía crónica. Dende fai unha semana disuria e poliaquiuria, con deterioro do estado xeral. Cando se levantou intenta levantar ó baño cae, presentando dor e impotencia funcional en membro inferior esquerdo, polo que acude a urxencias. Onde evidencian fractura de cadeira, polo que ingresa en traumatoloxía. Durante o ingreso realizan TC para valoración estructural da fractura e atopan o seguinte achado (ver figura). Durante o ingreso presenta febre polo que fan interconsulta a Medicina Interna.

¿Cal sería o teu diagnóstico e probas solicitadas para apoialo?


GANADORES

Yoana Besteiro Balado
USC
02/11/2017

Manuel Barreira Bascoy
Centro geriatrico
04/11/2017

Eva Sánchez Botana
3° Medicina USC
09/11/2017

Joaquín Vila
USC
12/11/2017

José Rodríguez Gago
Estudiante 3°Medicina USC
15/11/2017

ALEJANDRO SÁNCHEZ HUERTAS
3º MEDICINA USC
18/11/2017

Iván Fernández Castro
USC sexto
23/11/2017

Andrés Vales Veiga
USC - Facultad de Medicina - Alumno de 3º
30/11/2017

Álvaro Villa
Estudiante 3° medicina USC
21/11/2017

Laura Varela Garza
Estudiante 3º medicina USC
25/11/2017

Natalia Vieites Ruibal
Tercero de Medicina, USC
30/11/2017

Javier Arantón Martínez
Alumno 3º Medicina USC
07/11/2017

Marta Villaraviz Varela
3°Medicina USC Grupo C
26/11/2017

Javier Arantón Martínez
3º Medicina USC
02/11/2017

Elton Carreiro Da Cunha
3°A USC
04/11/2017

Vieito
CHUAC
13/11/2017

Miguel F.
Medicina USC
22/11/2017

David Fernández
Opositor MIR
02/11/2017

Ayrton Sardina Villada
3º de Medicina, USC
20/11/2017